uždaryti x

Prisijungti

Slapyvardis Slaptažodis

Patikima stogo ir fasado danga

Sąlygos

Abi profilio užkarpos turi būti įtvirtintos gipso plokštėmis. Kiekviena atrama turi būti sustiprinta galuose profiliu ÄA. Lentelėje nurodytos dimensijos apytiksliai sumažėja 50%, jei įtvirtinta tik viena užkarpa. Jei išorinės fasado dangos svoris yra didesnis nei 50 kg/m2,  galioja 2 saugumo klasė. Esant kitai saugumo klasei qd rodiklį dauginti iš:

2

0.91

3

0.83

Atskaitos taškas lentelėje yra q = 1,5 c qk kN/m2

qk - charakteristinis greičio slėgis kN/m2.
c - atstumas tarp skersinių centrų metrais. Pirmam nuo lango skersiniui c=pusė angos pločio + 0,3 m.

Dimensijos qd kN/m pirmai saugumo klasei

Tarp-
atramis
L, m

RY100 RY120 RY145/RY150 RY195/RY200
0.7 1.0 1.2 1.5 0.7 1.0 1.2 1.5 0.7 1.0 1.2 1.5 0.7 1.0 1.2 1.5
1.0 1.93 2.99 3.63 4.57 2.41 3.73 4.53 5.70 3.18 4.93 5.99 7.52 4.45 6.89 8.37 10.53
1.5 1.23 1.91 2.32 2.91 1.50 2.33 2.83 3.56 2.07 3.21 3.90 4.91 2.81 4.36 5.30 6.66
2.0 0.90 1.40 1.70 2.14 1.09 1.69 2.06 2.59 1.54 2.38 2.90 3.64 2.06 3.19 3.88 4.87
2.5 0.71 1.11 1.34 1.69 0.86 1.33 1.62 2.03 1.22 1.89 2.30 2.89 1.62 2.52 3.06 3.84
3.0
0.59 0.91 1.11 1.40 0.71 1.10 1.33 1.67 0.92 1.57 1.91 2.40 1.28 2.08 2.52 3.17
3.5 0.47 0.78 0.95 1.19 0.58 0.93 1.13 1.42 0.68 1.34 1.63 2.05 0.95 1.77 2.15 2.70
4.0   0.68 0.82 1.04 0.45 0.81 0.98 1.24 0.52 1.13 1.42 1.79 0.73 1.54 1.87 2.35
4.5   0.60 0.73 0.92   0.72 0.87 1.09   0.83 1.19 1.51 0.58 1.26 1.65 2.08
5.0   0.50 0.65 0.78   0.62 0.78 0.98   0.72 0.96 1.22 0.47 1.03 1.38 1.79
5.5     0.54 0.65   0.51 0.67 0.84   0.60 0.80 1.01   0.85 1.14 1.48
6.0     0.45 0.55     0.57 0.71   0.50 0.67 0.85   0.71 0.96 1.24
6.5
      0.47     0.48 0.60     0.57 0.72   0.61 0.82 1.06
7.0               0.52     0.49 0.62   0.52 0.71 0.91
7.5                       0.54     0.62 0.80
8.0                       0.48     0.54 0.70
Išlinkimo apskaičiavimas
a = 0.517 0.345 0.282 0.230 0.364 0.230 0.188 0.151 0.194 0.127 0.105 0.082 0.100 0.061 0.053 0.041

y = a q L4, kur
y = maksimalus išlinkimas mm,
q = 0,29 cqk kN/m = apkrovimas,
L = išlinkimas metrais,
a randama lentelėje.